fbpx Scroll to top

Tryckstegring


Energieffektiv luftavfuktning i alla klimat

FRISKA TRYCKSTEGNINGSSTATIONER

Ingen korrosion - inget mögel

Utmaningen med tryckstegringsstationer är att det lätt uppstår kondens på ytan av de kalla rören i stationen. Även om luften känns torr så finns det vatten i luften. Varm luft håller mer fukt än kall. Det gör att temperaturen vid rörets yta gör att den fukt som finns i den ”torra” luften fälls ut på rören som oftast håller en temperatur under 10°C. Det är daggpunkten och det är den som styr vilket relativ fuktnivå som måste hållas. Många håller värme i sina stationer för att sänka den relativa fuktnivån. Det hjälper oftast mot mögel i stationen men inte mot rost eftersom uppvärmning inte tar bort vattnet ur luften utan endast gör det möjligt för luften att hålla mer vatten – men det hjälper ju inte vid de kalla rören. Sänk därför värmen i stationen och låt de kalla rören istället bli de som istället värmer lokalen när det är kyligt ute.

Rätt fuktnivå

Det som behövs är en kontrollerad fuktnivå på under 60% relativ luftfuktighet (Rh) för att undvika korrosion och mögel men även för att minska bakteriell tillväxt. Detta kräver en kontrollerad relativ fuktighet vid de temperaturer som kan ge kondens på de kalla rören – inte i luften i övrigt. Se Mollier diagrammet där kurvan för kondens (mättnad) är angiven som 100% Rh vid olika temperaturer.

 

Vi rekommenderar att ha en daggpunktsgivare ansluten till vår luftavfuktare för tryckstegringsstationer. Den känner då av temperatur på den kallaste ytan i lokalen (rören) och som då styr avfuktaren att ta ut så mycket vatten ur luften för att kondens inte skall uppstå.

 

 

Enkel installation

Vi behöver inte slå några hål i väggarna eller dra långa rör och vår avfuktningsteknik är lika energieffektiv i kalla som varma utrymmen. Avfuktaren kan monteras på ett väggfäste som gör att den enkelt kan monteras på väggen så att golvet hålls fritt i stationsbyggnaden. Vanlig 1-fas 230V stickpropp räcker för att komma igång.

Vattnet leds enklast bort med en slang till en sump eller annan avrinning. Om ingen avrinning finns går det att lösa med uppsamlingskärl eller pump för att avleda kondensatet.

Lönsamhetskalkyl

Uppvärmning med hjälp av ett typiskt elelement förbrukar drygt 3200 kWh per år. En Airwatergreen avfuktare förbrukar i genomsnitt 500 kWh i en normalstor tryckstegringsstation. Det ger en rejäl besparing i energi och ser till att kostnader för renovering på grund av rost och mögel elimineras.

INSTALLATIONER I TRYCKSTEGRINGSSTATIONER

Airwatergreen har idag ett stort antal installationer i tryckstegringssttaioner. I vissa fall arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd daggpunkt och i andra fall är den uppkopplad mot befintligt övervakningssystem. Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning. Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!

 

PRODUKTVAL
Vår avfuktare heter FLEX och har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket räcker mer än väl i en normalstor tryckstegringsstation.

I paketet ingår:

  • Avfuktare FLEX Smart eller FLEX Integrate
  • Väggfäste
  • Daggpunktsgivare
  • Serviceavtal

Tveka inte att kontakta oss för en klimatutredning för att definiera fuktnivåerna och för att utforma en lämplig lösning för er verksamhet!

FLEX

Exempel på installationer i olika tryckstegringsstationer. Fritt stående eller monterad på väggen.