Scroll to top

Avlopp och Reningsverk


För en säker och hälsosam arbetsplats

EN TORR OCH LUKTFRI PUMPSTATION

Oberoende av temperatur

Effektiv avfuktning förenklar behandlingen av dålig lukt och lukt.
LUKTFRITT KLIMAT är speciellt utformad för att skapa en effektiv pumpstation och en säker arbetsplats.

LUKTFRITT KLIMAT
Detta är en paketerad lösning som för en fast månadsavgift ger dig en torr och luktfri pumpstation. Det kan inte bli enklare.

Airwatergreen säkrar klimatet i stationen och förhindrar korrosion och kondensbildning. Ingen uppvärmning behövs förutom frostskydd. Resultatet är en hälsosammare station och ett nät som kostar mindre.

Vi installerar en FLEX och en BLACKBOX på väggen. De kommer att hålla stationen torr och ta bort frätande och illaluktande molekyler. Du behöver inte äga någonting eller oroa dig för service.

KOMBINATION AV SKYDD OCH LUKTBEHANDLING
Luktbehandling med kolfilter fungerar bättre när luften är torr. Fuktig luft täpper till porerna vilket sänker förmågan att fånga de frätande luftburna molekylerna.

LUKTFRITT KLIMAT är en lösning där FLEX och BLACKBOX arbetar tillsammans. Lösningen är speciellt anpassad för att effektivt skapa en torr och luktfri pumpstation.

Ingen korrosion, ingen kondensering, inget mögel.
En säker och hälsosam arbetsplats där personalen inte riskerar att må dåligt. Och det är lätt att installera med våra speciellt anpassade tillbehör.

 

PRODUKTVAL
Beroende på storleken och utformningen av pumpstationen räcker det vanligtvis med en FLEX-enhet och en BLACKBOX.

Tveka inte att kontakta oss för en fukt- och klimatutredning för att definiera fuktnivåerna och för att utforma en lämplig lösning för din station.

Relaterad Produkt

BLACKBOX

BlackBox

FLEX