Referenser

Logistik och Lager

Referenscase Kyllager - Jan 2023

Kyllager

Kylaggregaten belastas med isbildning vilket kräver regelbunden avfrostning och skador kan uppstå på emballage. Även halkolyckor kan inträffa på grund av kondens på kalla golv…

NEXT i Linköping

Kyllager

Det är enklare att kyla torr luft och regelbunden avfrostning är en onödig energibelastning. Fukten tränger typiskt in via glipor i portar, även om de är professionellt installerade, och är störst under sommarhalvåret...

Vatten och Avlopp

NEXT240 i produktion av dricksvatten

Dricksvattenproduktion

Fukten i luften kommer in via ventilation av lokalen och från öppna vattenytor. Fukt kan även bli ett problem i andra delar av lokalerna eftersom man i dricksvattenproduktion använder kemikalier i pulverform…

Oslo Kommune

Oslo Kommun

Oslo Kommune ställer om sitt ledningsnät. En stor del andel av anläggningarna ses nuöver med fokus på energieffektivitet, arbetsmljö och automation…

Korrosion på rör

Reservoar

Reservoarer för dricksvatten har ofta utmaningar med fukt. Det kan leda till mögelbildning, korrosion men även skador på instrument och utrustning…

Hallertau - Germany

Hallerteau in Bavaria (Ger)

There have been continuous challenges with heavy condensation on the cold pipes transporting water and a lot of water on the floor…

Vattenverket - Ystad Kommun

Ystad Kommun

Vi har haft problem med kondens i vissa utrymmen på vår anläggning. Så för att få till ett bättre klimat i tex våra processrum och brunnshus hörde vi av oss till Airwatergreen…

Industri

3C-production

3C Production

Eftersom vårt mål är att ha en helt ren fabrik gällande energi så söker 3C hela tiden alternativa lösningar. Självförsörjning vad gäller el och inga koldioxidutsläpp är målet…

IMG_0302

VBN Components

Produktionsmiljön med hantering av metallpulver kräver att man har kontroll över fuktnivån i luften….

Livsmedel_Servicestyckarna

Kyllager förvaring och torkning av kött

Eftersom temperaturen i de kylda förvaringsrum som används ligger runt +4 0c så blir det en förhöjd relativ fuktnivå i rummet med kondens och risk för mögelbildning…

Kyrka

Helgarö-blåton-768x1024

Helgarö kyrka

Kyrkobyggnaden i helgarö har under en längre period haft problem med höga fuktnivåer och mögelpåväxt på väggar och inventarier…

Uppåkra kyrka

Uppåkra kyrka

Kyrkan har inneklimatet tidigare ställt till problem med både mögel och höga uppvärmningskostander. På somrarna har man även tvingats värma kyrkan upp till närmare 30 grader för att få ner fukthalten, på bekostnad av både ekonomi och komfort…

Sofia Albertina Kyrka

Sofia Albertina kyrka

Bland de nya funktionerna som tillföll kyrkan under renoveringen var ett textilförvaringsrum. Kyrkotextilier är ovärderliga arv från församlingens historia, och mögel och andra fuktrelaterade problem riskerar att förstöra dem om inte klimatet noga kontrolleras…

Västeråker-kyrka-1

Lunds stift

Lunds stift har tidigare genomfört studier i samråd med expertis inom konservator- och orgelbranschen om hur man får göra för att skapa ett bra inomhusklimat. Den utredningen pekar på vikten att hålla den relativa fukten i luften på rätt nivå…

Säffle Pastorat

Säffle pastorat

I säffle pastorat har man alltid legat i framkant när det gäller fastighetsskötsel. Idag optimeras kyrkornas inneklimat utifrån fukt, vind och temperatur…

Fastighet

Bunkeberget

Bunkeberget

Annlägningen beffiner sig i ett bergrum inder mark om ca 38.000 m3 där fukt tränger in i lokalen via bergväggarna. Då anläggningen skall användas för idrottsutövning så krävs att fuktnivån hålls på en bra nivå…

Byggprocessen

Vasakronan Celsius bygget

Uppförandet av den 10000 kvadrameter stora kontorfastigheten startades 2018 och inflyttning är beräknad till årsskiftet 2020/2021. Syftet är att sänka energiförbrukningen i enlighet med tidplan…

Skola

Västerängsskolan

Bakgrunden till installationen var att personal och elever klagat på huvudvärk och kliande ögon en tid. Vid inspektion upptäcktes mögel i krypgrunden under skolan…

Bunkeberget

Kraftringen

Sedan mars 2016 skyddas fjärrvärmekamrarna av luftavfuktare byggda på varmkondensering som har reducerat mängden fukt i luften…

Vill du fråga om något?​