STÖRRE FASTIGHETER

Utmaning

Fuktlasten i lokaler kan tränga in via golv och väggar men även via ventilationen. Om varm fuktig luft ventileras in i en svalare fastighet kan den relativa fuktnivån bli för hög. Då kan mögel och bakteriellt tillväxt uppstå. Mögel sprids enkelt vidare till resten av byggnaden med försämrad luftkvalitet som följd och risk för permanenta skador på fastigheten.

Vår lösning

Vår avfuktare REX rekommenderas för avfuktning av större fastigheter. Stor kapacitet och låg energiförbrukning! Den kan ställas in för att styras mot en förinställd relativ fuktnivå som t ex 55% RF eller styras via modbus från ett fastighetsautomationssystem. 

Installationen förenklas av att vi genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet av den kraftfulla inbyggda fläkten. Vid behov kan torr luft ledas in i andra delar av byggnaden som på bilden ovan.

KÄLLARFÖRRÅD OCH ANDRA UTRYMMEN UNDER MARK

Utmaning

Fukt i källare kan antingen komma från marken men även från dåligt dränerade väggar. Men även via ventilationen. För höga fuktnivåer i källarutrymmen kan leda till både korrosion och mögel. Om betongen är för fuktig så kan armeringen börja korrodera vilket kan leda till sprängning av betongen.

Vår lösning

FLEX & REX ställs lämpligen in mot en relativ fuktnivå under 55%RF för att skydda mot korrosion och mögel. Installationen förenklas av att vi genererar torr luft på plats och att den torra luften fördelas i utrymmet av den kraftfulla inbyggda fläkten. Det gör det enkelt att installera avfuktarna i befintliga byggnader och under mark.

PRODUKTVAL

 

Produktvalet beror på fuktlasten i lokalen. Fuktlasten kan uppskattas genom beräkning som vi gärna hjälper till med genom mätningar av fuktnivån i luften etc. I mindre till medelstora utrymmen om upp till 600 m3 så rekommenderas oftast vår FLEX. Bärbar och enkel att installera med elmatning från ett vanligt 220V uttag.

Om det finns kalla ytor/rör i lokalen med risk för kondens så rekommenderas användande av Daggpunktsgivare för att styra FLEX mot rätt fuktnivå på ett optimalt sätt. Alternativt ställs önskad fuktnivå in så styr avfuktaren automatiskt mot den nivån. FLEX kan monteras på väggfäste eller stå fritt på golvet.

Är lokalen stor som i bergrum så används REX.

Både FLEX och REX kan anslutas till existerande övervakningssystem via Modbus.

Läs mer om avfuktning här.