Fördelarna med våra produkter

Effektiv luftbehandling med unikt låg elförbrukning!

Bra i ALLA klimat

Samma unika energieffektivitet oavsett temperatur eller säsong. Sommar som vinter! Ingen uppvärmning av luften behövs och all energi kan bevaras inne i byggnaden om så önskas.

Enkel Installation

Plug-n-play installation utan onödig dragning av ventilationsrör. Lätt att flytta runt men även förberedd för fast installation. Minimala installationskostnader och låga underhållskostnader över tid.

Fullt integrerbar

Kan enkelt kopplas samman med olika system på marknaden för fjärrövervakning och styrning via Wifi och  Modbus. Få full koll på din driftstatistisk och information om klimatet i lokalen.

Sänkta kostnaderna

Minska uppvärmningen och sänk driftskostnaderna. Säkerställ ett bra klimat för dina medarbetare! Spara energi och underhåll – samtidigt! All tillförd energi stannar i byggnaden.

Produktöversikt

FLEX

Portabel luftavfuktare för små till medelstora byggnader.

FLEX fungerar lika bra i alla temperaturer vilket gör det möjligt att sänka temperaturen i lokaler med en bibehållen vald fuktnivå.

Enkel installation, hantering och underhåll har gjort FLEX till en favorit. Valbar styrning via sensorer för relativ luftfuktighet (RF), styrning mot daggpunkt med extern sensor. Möjlighet till extern styrning via WiFi eller Modbus-anslutning.

Vill du läsa mer om hur vår teknologi fungerar? Läs mer på FAQ sidan

REX

Den industriella luftavfuktaren med medelhög kapacitet.

REX är en kraftfull och energieffektiv avfuktare även vid låga temperaturer.

REX avlägsnar större mängder vatten från luften på ett mycket energieffektivt sätt. Den kan även anslutas till tillgängliga kanaler fördelning av luften eller arbeta friblåsande.

REX styr automatiskt mot inställt värde på önskad relativ fuktnivå (RF) eller ansluten till styrsystem via Modbus-gränssnitt.

Vill du läsa mer om vår teknologi? På vår sida för FAQ finns mer information.

NEXT

Industriell luftavfuktning för höga till mycket höga fuktlaster.

NEXT lämpar sig för installation i större fastigheter, torkanläggningar, lagerlokaler, bergrum, reningsverk,
Ishallar. Lokaler med stora luftvolymer och stora fuktlaster.

NEXT bygger på vår patenterade teknologi som användander en livsmedelsklassad flytande desiccant. Denna teknologi ger en rad unika fördelar jämfört med traditionella avfuktare.

Fördelar:

  • Mer än halverad energiförbrukning och lägre anslutningseffekt
  • Enkel installation – Friblåsande eller Kanalansluten
  • Övervakning och drift på distans
  • Turboläge för hantering av kortvariga dubblerade fuktlaster
NEXT product

NEXT-S

En en-stegs HVAC lösning för total kontroll av inomhusluften.

NEXT-S är en familj av luftbehandlingsaggregat som vänder sig till installationer där man kräver ett stabilt klimat både vad gäller fuktnivå och temperatur.

Som till exempel inom Livsmedelsproduktion, Arkiv, Laboratorier, Processindustri, Muséer etc.

NEXT-S använder sig av vår patenterad teknologi som gör det möjligt att reglera inkommande luftflöde vad gäller fukt och temperatur både upp och ner. 

  • Luftbehandling sker i ETT processteg för reglering av både temperatur och fuktnivå – upp eller ner beroende på vad som behövs för att nå önskad nivå
  • Enkel styrning med inbyggd intelligens som stödjer kommunikation och styrning från eventuella överliggande system
  • God robusthet mot snabba förändringar i inkommande luftflöde
  • Energiförbrukningen är mycket låg och även anslutningseffekten
  • Enkel installation förberedd för anslutning till ventilationssystem eller friblåsande med inbyggd ventilationsfläkt
NEXT product

BLACKBOX

Ett Kolfilter för ett luktfritt klimat inom Vatten och Avloppsindustrin (VA).

BLACKBOX är ett effektiv kolfilter som tar bort illaluktande och frätande molekyler som t ex svavelväte.

Speciellt anpassad för Vatten- och Avloppsindustrin. Utvecklad för att kombineras med effektiv avfuktning från Airwatergreen för optimal kapacitet. Monteras på väggen och ansluts till stationens ventilation.

Minskar klagomål från omgivningen och skapar en säkrare och bättre arbetsplats samt minskar korrosionen på utrustningen.

Vill du läsa mer om vår teknologi? På vår sida för FAQ finns mer information.