Fördelarna med våra produkter

Effektiv avfuktning vid ALLA temperaturer!

FLEX

Portabel luftavfuktare.

FLEX fungerar lika bra i alla temperaturer – även minusgrader. Den avlägsnar fukten ur luften som flytande vatten, snabbt och effektivt.

Överlägsen energieffektivitet i lägre temperaturer, vilket gör det möjligt att sänk temperaturen i lokaler med en bibehållen vald fuktnivå. Enkel installation, hantering och underhåll har gjort FLEX till en favorit.

Valbar styrning via sensorer för relativ luftfuktighet (RF), styrning mot daggpunkt med extern sensor eller mot mögelindex. Cloud-anslutning via Wifi för fjärrstyrning från din smartphone. Eller koppla samman med ett styrsystem som du har idag via Modbus.

Vill du läsa mer om hur vår teknologi fungerar? Läs mer på FAQ sidan

 

LADDA NER PRODUKTBLAD

REX

Den industriella luftavfuktaren.

REX är en kraftfull och energieffektiv avfuktare som levererar på en en helt ny nivå. Också vid låga temperaturer.

REX avlägsnar större mängder vatten från luften på ett mycket energieffektivt sätt. Utan dragning av onödiga ventilationsrör. Den kan även anslutas till tillgängliga kanaler fördelning av luften eller arbeta friblåsande.

Styr automatiskt mot inställt värde på önskad relativ fuktnivå (RF). Kan anslutas till alla styrsystem på marknaden via Modbus-gränssnitt.

Vill du läsa mer om vår teknologi? På vår sida för FAQ finns mer information.

LADDA NER PRODUKTBLAD

NEXT – INDUSTRIELL AVFUKTNING FÖR HÖGA TILL MYCKET HÖGA FUKTLASTER

NEXT lämpar sig för installation i torkanläggningar, större lagerlokaler, bergrum, reningsverk,
Ishallar etc med stora luftvolymer och stora fuktlaster.

NEXT byggetr på vår patenterade teknologi som användander en livsmedelsklassad flytande desiccant. Denna teknologi ger en rad unika fördelar gentemot mot traditionella avfuktare.

Fördelar:
• Mer än halverad energiförbrukning och anslutningseffekt
• Enkel installation – Friblåsande eller Kanalansluten
• Turboläge för hantering av kortvariga dubblerade fuktlaster

LADDA NER PRODUKTBLAD

BLACKBOX – KOLFILTRET FÖR ETT LUKTFRITT KLIMAT

Vatten och Avloppsindustrin (VA).

BLACKBOX är ett effektiv kolfilter som tar bort illaluktande och frätande molekyler som t ex svavelväte.

Speciellt anpassad för Vatten- och Avloppsindustrin. Utvecklad för att kombineras med effektiv avfuktning från Airwatergreen för optimal kapacitet. Monteras på väggen och ansluts till stationens ventilation.

Minskar klagomål från omgivningen och skapar en säkrare och bättre arbetsplats samt minskar korrosionen på utrustningen. Grannarna kommer att tacka dig!

LADDA NER PRODUKTBLAD