Avfuktning i ishallar

Avfuktning av ishallar innebär ofta en stor kostnad i form av hög elförbrukning.

Behovet av avfuktning varierar kraftigt över säsongen vilket gör att dimensioneringen av avfuktningsanläggningar ofta anpassas efter toppbehovet. Det ger en onödigt hög energiförbrukning även under de perioder då avfuktningsbehovet är lägre.

Vår lösning: Med Airwatergreen luftavfuktare så är det möjligt att sänka energiförbrukningen eftersom våra avfuktare behöver mindre energi per kg vatten som tas ut ur luften. Avfuktarna är lika effektiva även vid låga temperaturer.

Vår avfuktare NEXT har en unikt låg energiförbrukning och kan hantera ett luftflöde om upp till 10.000 m3/h. Dessutom finns en turbofunktion som kan dubblera kapaciteten under en tid för att hantera inströmmande fuktig luft.

REX behöver mindre än hälften så mycket energi för att ta bort samma mängd vatten från luften jämfört med traditionell sorptionsavfuktning. Luftflödet ligger på 1.000 m3/h och även REX är lika effektiva vid alla temperaturer och fuktnivåer!

Vill du fråga om något?​

Produktval

NEXT productAvfuktningsbehovet beror på fuktlasten i lokalen som kan uppskattas genom beräkning.

NEXT har en unikt låg energiförbrukning och kan reducera upp till 500 kg vatten per dygn med ett luftflöde om upp till 10.000 m3/h. Luftavfuktaren har samma kapacitet även vid låga temperaturer vilket gör den lämplig för denna typ av installationer.

Dessutom finns en inbyggd turbofunktion som kan dubblera kapaciteten under en tid för att hantera inströmmande fuktig luft.

REX har en luftflödes kapacitet på 1.000 m3/h och är enkel att placera. Vid behov kan flera enheter placeras på flera platser i lokalen beroende på fuktlasten. Även REX är lika effektiv vid låga temperaturer.

NEXT & REX kan anslutas till existerande övervakningssystem via Modbus.